dnes je 13.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

278/1993 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu, v znení účinnom k 1.4.2024

278/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21.októbra 1993
o správe majetku štátu
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
121/2001 Z.z.
1. 5. 2001
mení, 38 novelizačných bodov
509/2001 Z.z.
13. 12. 2001
mení § 8 a § 18b
64/2002 Z.z.
14. 2. 2002
ruší § 18b ods. 2
435/2002 Z.z.
1. 9. 2002
ruší § 18 ods. 2, mení a dopĺňa § 11 a § 13
161/2003 Z.z.
1. 6. 2003
mení, 25 novelizačných bodov
512/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 3, § 5, § 8a ods. 3, dopĺňa nový § 18f
618/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 2, § 8, § 11, §13, dopĺňa nový § 18g
534/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení § 6, § 6a, §9, §13, nové § 8 až § 8c
277/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 2, § 6, § 8, § 8c, §13 a § 13a
325/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení, 19 novelizačných bodov
165/2008 Z.z.
1. 6. 2008
mení a dopĺňa § 8a, § 11, § 13, § 14a
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 11, § 13 a § 18
510/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
31. 12. 2011
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 13b
135/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení § 13 a § 18j
324/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
374/2014 Z.z.
1.1.2015
mení 3 novelizačnými bodmi
392/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 4 novelizačné body
301/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 3b a § 14a
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
dopĺňa § 8g a poznámky pod čiarou
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa 3 novelizačné body
372/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 14a a poznámku pod čiarou
4/2019 Z.z.
1. 2. 2019
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
209/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 8 a § 8e
241/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 8b a vypúšťa § 8g
423/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 3b
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení § 8c
205/2023 Z.z.
1. 4. 2025
doteraz neuvedené
284/2023 Z.z.
1. 8. 2023
dopĺňa § 13
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu”) vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, ktorú vykonáva správca majetku štátu (ďalej len „správca”), a to
a) štátna rozpočtová organizácia a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.