dnes je 11.12.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

396/2012 Z.z., Zákon o Fonde na podporu vzdelávania, v znení účinnom k 1.9.2019

396/2012 Z.z.
Zákon
z 5. decembra 2012
o Fonde na podporu vzdelávania
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
dopĺňa § 17 a § 23a
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 21 a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 8
352/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3, § 6 a poznámku pod čiarou
140/2019 Z.z.
1. 6. 2019
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
dopĺňa § 10
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond”) ako neštátny účelový fond.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3) Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14. Fond vykonáva
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.