dnes je 27.9.2022

Input:

Spracúvanie osobných údajov v podmienkach školy

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.103 Spracúvanie osobných údajov v podmienkach školy

JUDr. Jakub Pavčík

Škola v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov predstavuje prevádzkovateľa, ktorý vo veľkom rozsahu spracúva osobné údaje. Škola je rovnako orgánom verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonáva prenesenú štátnu správu zverenú jej zákonom.

Aké sú povinnosti školy v oblasti ochrany osobných údajov?

1. Vykonanie auditu

Každá škola musí mať dôsledne zmapované, aké osobné údaje spracúva. Rovnako škola musí vedieť, na základe akých právnych základov a za akými účelmi osobné údaje spracúva. Pomôcť škole zmapovať tieto skutočnosti môže audit v oblasti ochrany osobných údajov. Takýto audit si môže škola vykonať sama, alebo ním poveriť externú spoločnosť.

2. Určenie zodpovednej osoby

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov musí každá škola poveriť svoju zodpovednú osobu (Data protection officer). Zodpovednou