dnes je 21.1.2022

Input:

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole

18.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.2.8 Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole

Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

Číslo: ..../2020

SMERNICA,

ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole .................., .........., (uviesť názov a dresu školy) pri vyhlásení núdzového stavu počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

................... apríl 2020

Zamestnávateľ, ktorým je Materská škola (uviesť názov a adresu sídla.....) (ďalej len „zamestnávateľ”), zastúpený ................. (uviesť meno a priezvisko riaditeľa), riaditeľkou školy, vydáva nasledovnú smernicu, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu pre zamestnávateľa v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (ďalej len „smernica”).

Článok I

Rozsah pôsobnosti

  1. Smernica upravuje