dnes je 10.8.2022

Input:

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole

23.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.2.8 Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole

Ing. Jarmila Belešová; Mgr Hilda Dudáková

Stiahnuť dokument


Číslo: ..../202X

SMERNICA,

ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole .................., .........., (uviesť názov a dresu školy) pri vyhlásení núdzového stavu počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

................... apríl 202X

Zamestnávateľ, ktorým je Materská škola (uviesť názov a adresu sídla.....) (ďalej len „zamestnávateľ”), zastúpený ................. (uviesť meno a priezvisko riaditeľa), riaditeľkou školy, vydáva nasledovnú smernicu, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu pre zamestnávateľa v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (ďalej len „smernica”).

Článok