dnes je 18.5.2022

Input:

Adaptačné vzdelávanie a príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02 Úvodník

Ing. Lenka Pajtinková

2017.02.1 Adaptačné vzdelávanie a príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Ing. Jarmila Belešová

Adaptačné vzdelávanie patrí medzi jeden z druhov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ustanovený zákonom č. 317/2009 Z.z. Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať každý pedagogický a odborný zamestnanec zaradený do kariérového stupňa „začínajúci”.

Do kariérového stupňa „začínajúci” sa zaraďuje pedagogický zamestnanec, ktorý nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť a odborný zamestnanec, ktorý nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať odbornú činnosť. Tiež sa do uvedeného kariérového stupňa zaradí aj pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý nastúpi do