dnes je 27.9.2022

Input:

Zaraďovanie zamestnancov do platovej triedy v roku 2019

23.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Chcem sa opýtať do akej platovej triedy podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z , by som mala zaradiť zamestnankyňu: účtovnícka- ekonómka, ktorá má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a mzdárku - personalistku, ktorá má vysokoškolské vzdelanie II.stupňa.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

V otázke neuvádzate, či ide o zamestnancov, ktorí nastupujú do pracovného pomeru v roku 2019, alebo o zamestnancov, ktorí boli u zamestnávateľa v pracovnom pomere aj k 31.12.2018.

Aj od 1. januára 2019 sa zamestnanci, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaraďujú do platových tried podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti,