dnes je 27.9.2022

Input:

Zaradenie zamestnancov školy do platovej triedy v roku 2019

22.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Som riaditeľkou cirkevnej ZŠ s MŠ, ako nezisková organizácia a chcem sa opýtať1. do akej platovej triedy mám zaradiť ekonómku s úplným stredným ekonomickým vzdelaním a VŠ druhého stupňa pre primárne vzdelanie, ak je na škole iba jedna a robí sama rozpočty, financovania a účtovníctvo vo viacerých zložkách/MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD/2. vedúcu ŠJ so strednou školou chemickou a prvým stupňom VŠ vo verejnej správe.A počula som, že nepedagogickým zamestnancom sa nemusia zohľadňovať roky praxe, čiže plat. stupne./Môžem kuchárku al. ekonómku zaradiť napr. do najvyššieho platového stupňa?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Pri zaraďovaní zamestnancov, ktorí boli u zamestnávateľa v pracovnom pomere k 31.12.2018, do platových tried od 1. januára 2019, zamestnávateľ postupuje v súlade s prechodným ustanovením zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone