dnes je 10.8.2022

Input:

Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy v roku 2020

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.2.7 Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy v roku 2020

Ing. Jarmila Belešová


Na pozíciu vychovávateľky ŠKD v ZŠ sme prijali inžinierku, ktorá má ukončenú Ekonomickú univerzitu v Bratislave Národno-hospodársku fakultu v roku 1993, ako náhrada I. atestácie jej bola uznané doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov na školách v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z., ktoré vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu.

Je kvalifikovaná na pozíciu vychovávateľky v ŠKD?

Môžem ju zaradiť do 8. platovej triedy? Ak nie, tak do ktorej?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z.

11) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného