dnes je 27.9.2022

Input:

Zaradenie učiteľky materskej školy do platovej triedy v roku 2019

29.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Do akej platovej triedy má byť zaradená učiteľka MŠ, ktorá ma skončenú VŠ druhého stupňa Ing. , má ukončené DPgŠ a aj dvojročné štúdium na strednej pedagogickej škole?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Pedagogickí zamestnanci sa zaraďujú do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa podľa osobitného predpisu v nadväznosti na získaný stupeň vzdelania. V otázke neuvádzate v akom kariérovom stupni je uvedená učiteľka zaradená a z údajov uvedených v otázke nie je možné zaujať stanovisko k jej zaradeniu do kariérového stupňa.

Avšak vzhľadom na to, že vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v inžinierskom študijnom odbore získala iné ako požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pedagogickej činnosti učiteľky materskej školy, prináleží jej od 1. januára 2019 zaradenie do 6. platovej triedy, ako pedagogickému zamestnancovi