dnes je 27.9.2022

Input:

Zaradenie pomocného vychovávateľa do platovej triedy v roku 2019

12.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Potrebovali by sme pomoc pri zaraďovaní do nových platových tried, konkrétne ide o pozíciu "pomocný vychovávateľ" (bez DPŠ-doplnkové pedagogické štúdium) na stredoškolských internátoch. PV nevykonáva priamu výchovnú činnosť. Budeme radi, ak nás budete vedieť usmerniť, ktorá platová trieda je tejto pozícii prináležiaca.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Pomocný vychovávateľ nie je pedagogickým zamestnancom. Nepedagogickí zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zaraďujú do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia