dnes je 23.9.2020

Input:

Zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa v roku 2019

6.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Dobrý deň,obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom uznania a vyplácania 2 atestácie. Na združení Katol.škôl Slovenska nám bolo povedané, že podľa zákona č.138/2019 Z.z. zaradenie do vyššieho kariérneho stupňa môže byť po 5 rokoch od zaradenia do nižšieho kariérneho stupňa.

Ak učiteľka si počas MD urobila 1. atestáciu v roku 2013, bola 6 rokov s dvomi deťmi na MD a my teraz po MD sme ju zaradili do 8 platovej triedy od 24.8.2019 a 30.8.2019 požiadala o vykonanie 2.atestácie, kedy ju zaradím do platovej triedy 9? Po jej vykonaní? Pretože prešlo 5 rokov od 1. atestácie, ale nie od posledného zaradenia. MD sa ráta do rokov praxe?S úctou a vďakou za odpoveď. M.Lojková, riaditeľka ZŠ s MŠ v KLčove

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Pedagogický zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie atestácie do 31. augusta 2019, vykoná atestáciu podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019. Avšak pri jeho zaradení do kariérového stupňa sa už postupuje podľa predpisov účinných od 1.9.2019, teda podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. sa pedagogický zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu, zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, ak vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený, a bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.

Podľa uvedeného ustanovenia zákona sa vyžaduje zaradenie v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, nie vykonávanie pracovnej činnosti v uvedenom kariérovom stupni. Z uvedeného dôvodu sa do plynutia uvedenej doby započítavajú aj doby prerušenia vykonávania pracovnej činnosti počas trvania pracovného pomeru, napr. z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky dlhodobej pracovnej neschopnosti a pod.