dnes je 27.9.2022

Input:

Výpočet príplatku za činnosť triedneho učiteľa v roku 2019

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Prosím urýchlene o pomoc pri počítaní príplatku pre pedagogických zamestnancov ako by to malo byť správne:

Príplatky sa majú počítať podľa mňa nasledovne: Napr. príplatok za triednictvo:

PT 8

platová tarifa 927,50 -

927,50 x 1,24= 1150,10 z toho 1 % 11,501 x 5% = 57,505

zaokrúhlene 57,50

alebo takto:

Príplatok za triednictvo:

927,50 + 223 = 1150,5

5% z 1150,50 = 57,525 zaokrúhlene 58,00

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Ustanovenie zákona, podľa ktorého sa vypočítava výška príplatku za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa,  sa od 1. januára 2019 novelou zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezmenila. To znamená že aj od 1. januára 2019 sa príplatok za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa naďalej vypočítava z