dnes je 29.10.2020

Input:

Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

9.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8 Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

JUDr. Žaneta Surmajová

Dňa 15. januára 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Vyhláška č. 1/2020 Z. z. svojím obsahom vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že je vykonávacím predpisom určeným na úpravu podrobností v zákone č. 138/2019 Z. z. týkajúcich sa kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vyhláška č. 1/2020 Z. z. podľa splnomocňovacieho ustanovenia upravuje:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov,

- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- kvalifikačné predpoklady pre kategórie odborných zamestnancov a

- podrobnosti o postupe pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov.

Kvalifikačné predpoklady sú pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov konkretizované v prílohách k vyhláške č. 1/2020 nasledovne:

- Príloha č. 1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ

- Príloha č. 2 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii majster odbornej výchovy

- Príloha č. 3 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľ

- Príloha č. 4 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii korepetítor

- Príloha č. 5 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský tréner

- Príloha č. 6 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent

- Príloha č. 7 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii zahraničný lektor

- Príloha č. 8 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg

- Príloha č. 9 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ profesijného rozvoja

- Príloha č. 10 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii psychológ a školský psychológ

- Príloha č. 11 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v