dnes je 20.9.2020

Input:

ÚOOÚ SR k odpisom registra trestov pedagogických a odborných zamestnancov

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17 ÚOOÚ SR k odpisom registra trestov pedagogických a odborných zamestnancov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov SR vyjadruje obavy z neoprávneného nakladania a prípadného zneužitia osobných údajov pedagógov a odborných zamestnancov v súvislosti s poslaneckou novelou zákona, ktorá upravuje odpisy registra trestov pedagógov a odborných zamestnancov. Ide o zmenu a doplnenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý nepriamo novelizuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) určuje všeobecné princípy spracúvania ochrany osobných údajov, pričom špecifické pravidlá pre spracúvanie osobných údajov SR , v takýchto prípadoch, určuje vždy osobitný zákon. V tomto prípade, podľa názoru Úradu na ochranu