dnes je 18.5.2022

Input:

Stredná škola - Finančná kontrola na mieste - Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste

6.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.14 Stredná škola - Finančná kontrola na mieste - Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste

Dr. Jozef Sýkora, MBA


Stiahnuť vzor

SPRÁVA o výsledku finančnej kontroly na mieste

..................................................

(názov a sídlo oprávneného orgánu)

Číslo: ................................

SPRÁVA

o výsledku finančnej kontroly na mieste

Na základe poverenia číslo ................. na vykonanie finančnej kontroly na mieste zo dňa ..........................

oprávnený orgán – zamestnanci ............................................................................................................ v zložení:

(názov a sídlo oprávnenej osoby)

..........................................................

(meno, priezvisko, titul)

..........................................................

(meno, priezvisko, titul)

a prizvaná osoba – (v