dnes je 30.11.2022

Input:

Pravidelné školenie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.112 Pravidelné školenie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov

JUDr. Jakub Pavčík

V zmysle článku 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov povinnosť prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ musia rovnako podniknúť kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa. V tomto prípade hovoríme o personálnych opatreniach, ktoré musí