dnes je 23.9.2020

Input:

Nové dokumenty prijaté EDPB

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.18 Nové dokumenty prijaté EDPB

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Európsky výbor pre ochranu údajov na 11. plenárnom zasadnutí prijal tieto dokumenty:

- Usmernenia ku kódexom správania, cieľom ktorých je poskytnúť praktické usmernenie a výkladovú pomoc v súvislosti s uplatňovaním čl. 40 a 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- Prílohu I k usmerneniam o akreditácií certifikačných subjektov, ktorá upravuje dodatočné požiadavky na akreditáciu s ohľadom na ISO/IEC 17065/2012 podľa čl. 43 ods. 1 a 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- -Prílohu II k usmerneniam týkajúcim sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie, ktorá poskytuje usmernenie dozorným orgánom pri posudzovaní a schvaľovaní