dnes je 18.5.2022

Input:

Materská škola - Čestné vyhlásenie zamestnanca o tom, že nenavštívil za posledných 14 dní rizikové krajiny počas pandémie COVID-19

19.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.19 Materská škola - Čestné vyhlásenie zamestnanca o tom, že nenavštívil za posledných 14 dní rizikové krajiny počas pandémie COVID-19

Ing. Lukáš Židík


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky(adresa):  
Názov vnútropodnikovej smernice: Čestné vyhlásenie zamestnanca o tom, že nenavštívil za posledných 14 dní rizikové krajiny počas pandémie COVID-19 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:   
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Schválil:   

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný/á ...........................................................................

(meno a priezvisko)

osobné číslo: ..................................................................................

zamestnancom, dohodárom, štatutárnym orgánom alebo návštevou: