dnes je 18.5.2022

Input:

Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely

18.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.44 Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely

JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o.; Dr. Jozef Sýkora, MBA,


Stiahnuť dokument

Vnútorný predpis č. .......

„Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely“

(uviesť konkrétu školu)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Riaditeľ (názov školy) vydáva internú smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely (ďalej len „smernica“) v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. (Názov školy) môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely v rozsahu schválenom v rozpočte na príslušný rozpočtový rok pri