dnes je 10.8.2022

Input:

Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailom

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12 Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailom

JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o.

Stiahnuť vzor


Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailom

uzatvorená v zmysle §130 ods. 5 Zákonníka práce

medzi:

 

Zamestnávateľom:

 

A

 

Zamestnancom:

(ďalej spolu aj len „strany dohody”)

 

  1. Strany dohody sa dohodli, že zamestnávateľ môže odo dňa podpisu tejto dohody zasielať Zamestnancovi výplatnú pásku obsahujúcu údaje podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce elektronickými prostriedkami a to na e-mailovú adresu Zamestnanca: xxxx@xxxx.sk
  2. Zamestnanec berie na vedomie, že Zamestnávateľ prijal primerané organizačné, technické a personálne opatrenia na to, aby bolo poskytovanie výplatnej pásky e-mailom v súlade s Nariadením GDPR.

 

V Bratislave ...... dňa..... V Bratislave ...... dňa.....